تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - تبعیض
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

تبعیض

سه شنبه 28 مرداد 1393 04:40 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ﺑﺎﺭﺍﻟﻬــــــــــــﺎ ﺑﺪﺕ ﻧﯿﺎﺩ
ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺩﯾﮕﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ
ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺭﻭ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ﺗﻮﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﻮﺍﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺮﻓــــــــــــــــــــﻪ
ﻗﺪ 2 ﻣﺘﺮ، ﭼﺸﺎ ﺁﺑﯽ؛ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰﻩ؛ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺩﯾﻒ ...
ﺗﻔﺮﯾﺤﺶ ﺳﺮﻓﯿﻨﮕﻪ؛ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻭ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﯾوﻟﻮﻧﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ؛ حالا بقیه تفریحاتش چون منشوریه نمیشه دربارشون صحبت کرد(والا بخدا)
پنج ﺗﺎ ﺯﺑﺎﻥ زنده و مرده ی ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻪ
خلبانی و کشتی رانی و پایه یک بین المللی کایاک
قهرمان اسکیت و پاتیناژ
ﮐﻼً ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ ﭘﺎﺭﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻄﻠﻖ ﻫَﭙﯽ ﻓﻮﺭ ﺍِﻭﺭ ﻣﯿﺸﻪ(همون می میره خودمون)


ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ
ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭ ﺑﺎ ﮔِﻞ های ﺍﺿﺎﻓﯽ
ﯾﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﯽ
ﺭﯾﺨﺘﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ دور
ﻭﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﯿﺎﻧﻪ
زلزله هم که امروز اومد
ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺸﻮﻧﻪ
ﺍﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺮﯾﺤﺸﻮﻧﻪ
ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻨﮓ و انقلاب ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ آوردی
حالام گیر افتادن بین تروریست های طالبان و زامبی های داعش
راه فرار هم که باز نذاشتی
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ هم یا به وسیله پراید ۱۴۱، یا آنتونف ۱۴۰، یا اتوبوسای اسکانیا 940، یا شیر پالم دار، یا سبزیجات مسموم و یا برنج های آرسنیک دار هندی می میرن(همون هپی فور اور اونا).
ﺧﺐ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
قربون حکمتت که ما ازش سر درنیاوردیم
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻧﺴﺎﺯ ﻗﺮﺑﻮﻭﻧﺖ ﺑﺮﻡ، ﻧﺴﺎﺯدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 مرداد 1393 04:46 بعد از ظهر